eshop.stylovebyvanie.sk

Kontakt

Kontaktné údaje prevádzkovateľa stránky www.eshop.stylovebyvanie.sk

Prevádzkovateľ:
Názov firmy: Peter Gregor – Travertin
Ulica číslo: Podjavorinskej 3405/22
PSČ Mesto: 058 01 Poprad
Email: eshop@stylovebyvanie.sk
Telefón: 0903 901 192

IČO: 40602303
IčDPH: SK1070602148

Obvodný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 706-16900

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedný vedúci: Peter Gregor

Osobný odber: po telefonickom dohovore na 0948 901 192
Okružná 18,
058 01 Poprad

Bankové spojenie: IBAN : SK23 1100 0000 0026 2638 1887 BIC ( SWIFT ) : TATRSKBX

Orgán dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 59
e-mail: pr@soi.sk